УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО

2019 - Първо място на Мартин Гърнев, ученик от ХI Д клас на Международен конкурс "Зелена планета", организиран от Фондация "Устойчиво развитие за България", Руски културноинформационен център и Национален дворец на децата. Ученическият проект "За да ги има Седемте рилски езера" представя дейностите и резултатите от изследване чистотата на водата и социалните аспекти на антропогенния натиск върху циркуса на Седемте рилски езера.

2019 - Първо място на Калина Грънчарова - ученичка от Х В клас на Международен екологичен форум "Сребърна" - Силистра, организиран от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, РУО Силистра, ОДК Силистра, Фондация "Еврика", РИОСВ - Русе. Ученическият проект "Защото не могат да избягат" представя дейности за изследване и защита на растителността от Кресненското дефиле, във връзка с построяването на Лот 3.2. на автомагистрала "Струма".

2018 - Второ място и оценка Отличен 6.00 на Невена Царевска и Маргарита Златанова от XII E клас на Национално състезание по природни науки и екология. Ученическият проект "Докога" представя физикохимично, микробиологично и ретроспективно изследване на водите на циркуса на Седемте рилски езера.

2016 - Второ място и оценка Отличен 6.00 на Филипа Попова от ХII H клас и Вяра Хаджиева от Х Е клас на Национално състезание по природни науки и екология. Ученическият проект "Пренебрегнатият лечител" представя физиологичните функции на йод и възможностите за превенция на йоддефицитни състояния.

2014 - Първо място на Ангел Георгиев и Виктория  на Национално състезание по природни науки и екология. Ученическият проект "Живот назаем" представя лесни и ефектни опити за доказване на глобалното затопляне.

2013 - Първо място на Жана Исидорова на конкурса за научна разработка на националния празник "За хляба наш...". Ученическият проект "Новите дрехи на хляба" представя хранителните качества на амарант.

2012 - Първо място на Александър Шлюкарски на конкурса за научна разработка на националния празник "За хляба наш...". Ученическият проект "Движение" представя видовете движения, извършвани от растенията от сем. Житни

2011 - Първо място на Лора Влахова на конкурса за научна разработка на националния празник "За хляба наш...". Ученическият проект "Лимецът - храна и билка" представя хранителните качества на лимеца.

2011 - Второ място и оценка Отличен 6.00 на Лора Влахова и Александър Шлюкарски на Национално състезание по природни науки и екология. Ученическият проект "Четиво за лауреати" представя електронно учебно помагало за обучение по ботаника и зоология.

2010 - Оценка Отличен 6.00 на Борислав Георгиев и Кристина Пукнийска от Национално състезание по природни науки и екология. Ученическият проект "Феникс" представя вторичната сукцесия на горските екосистеми в местността Бетоловото след пожар.