ПУБЛИКАЦИИ

Автор на разработка "Защото не могат да избягат" в сборник от Международен екологичен форум "Сребърна", 2019;

Автор и ръководител на ученически екипи за изработване на изброените по долу продукти в DVD за приложение на сателитните технологии в обучението по природни науки, издадено в рамките на проекта „Климатичните промени”, 2015;

Съавтор на разработка "Образование за устойчиво развитие чрез представяне на междупредметни проектни дейности в обобщителен урок, в сборник Училището - желана територия на ученика, МОН, София, 2013;

Автор на доклад "Иновационен модел на билингвално обучение" в Пета национална конференция по биология и здравно образование, Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 2012;

Автор на образователно-програмен продукт “Закон на Архимед и плаване на телата”, класиран на второ място на седмото издание на конкурса организиран от ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски”, февруари 2010 г. и публикуван на страницата на ДИУУ;

Съавтор на статия “Сателитните технологии в обучението”, описваща авторски материали за приложение на сателитните технологии в учебния процес, класирани като ИТ проект на Computerworld България, брой 22 от 06.06.2009;

Автор и ръководител на ученически екипи за изработване на изброените по долу продукти в DVD за приложение на сателитните технологии в обучението по природни науки, издадено в рамките на проекта „Земя, терен територия”, 2009: България чрез програмата за обработка на сателитни снимки fGIS; Биоразнообразие на Рила; Разходка с GPS; Импресия за Рила; Защитени природни обекти в България; Седемте порти на Рила – електронен пътуводител; Опасни отпадъци; Дендрологична разходка в Благоевград; Приложение на сателитните технологии в производството на хляб; Билингвалното обучение в българската образователна система;

Участник в изследване, публикувано в статия „Съставяне на тест за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, Списание Биология, 2009, бр.1

Автор и ръководител на ученически екипи за изработване на изброените по долу продукти в DVD за образование за околна среда, издадено в рамките на проекта „Европейските среди за живот – различия, които ни обединяват”, 2006: Представяне на Благоевград и България; Дрогите;Игра „Хранителни вериги”; Електронен хербарий; Линия на времето; Замърсяване и здраве; Пирин – планина на легенди; Фенологични снимки; Флората в моя район; Медицински растения; Възрастова пирамида на Благоевградски регион;

Съавтор на книга „Наркотичните вещества – произход и употреба“, издателство Синева, София, 2005;

Съавтор на разработка „Физическото възпитание и спорта в училище за екологичен и здравословен начин на живот”, включена в Сборник от трета национална научно-практическа конференция „Физ. възпитание и спорт в училище”, Търговище, 2005;

Автор на разработка “Стъпка към среда с по-малко вредни отпадъци” в сборник: България и Европейския съюз – предизвикателства пред образованието ни, 2004;

Съавтор на брошура за Билингвално обучение по Биология на френски език, издадена от Френски Културен институт, София и Министерство на образованието и науката, 2004;

Ръководител на екип и автор на разработки в сборник “Чанове от Пирин”, издаден от Екосдружение “Образование без граници”, 2003;

Автор на “Екогид”, издаден по проект “ПЕРУН” Пирински екотуризъм за развитие на устойчиво настояще, финансиран от БШПОБ, 2002;

Автор на учебно помагало по Биология и здравно образование за 10 клас на френски език, издаден от Издателство Просвета, София, 2002;

Автор на методическа разработка в Методическо ръководство Национален парк “Рила” – познат и непознат, издаден от ДНП “Рила” и МОСВ, 2002;

Автор на брошура “Пътища към истината” /за достъпа до информация по екологични въпроси/, издадена по проект “Доверие”, финансиран от Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа, 2001