ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Дати (от - до)

Месторабота

Заемана длъжност

Основни дейности

      От месец септември 2016 година до момента

      Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов" - Благоевград

      Главен учител (от септември 2019 година)

      Преподавател по биология и здравно образование на български и френски език, координатор на проекти

Дати (от - до)

Месторабота

Заемана длъжност

Основни дейности

      От месец септември 1995 година до месец август 2016

      СОУИЧЕ "Свети Климент Охридски" - Благоевград

      Главен учител общообразователен предмет

      Преподавател по биология и здравно образование на български и френски език, координатор на проекти

Дати (от - до)

Месторабота

Заемана длъжност

Основни дейности

      От месец септември 1987 година до месец август 1995

      Второ основно училище "Димитър Благоев" - Благоевград

      Учител

      Преподавател по биология и здравно образование