НАГРАДИ

2019 - Знак за качество на проект eTwinning

2019 - Учител на годината на община Благоевград

2019 - Супер STEM - Ambassador - област Благоевград, на Научен център Карнеги, Пенсилвания, САЩ

2015 - Почетна грамота за принос в развитието на Благоевград

2013 - Награда - Почетно отличие "Неофит Рилски" на Министерство на образованието, младежта и науката

2013 - Първо място на Национален конкурс за добри практики "Училището - желана територия на ученика" с разработка "Образование за устойчиво развитие чрез представяне на междупредметни проектни дейности в обобщителен урок"

2011 - Статуетка "Народен будител" от Обединен детски комплекс Благоевград

2010 - Присъждане на Европейски знак за качество на проект от ЦРЧР и eTwinning

2010 - Награда от Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на млади таланти и създаване на подходяща учебна среда

2010 - Второ място на седмото издание на конкурса за образователно програмни продукти, организиран от ДИУУ - СУ "Св. Климент Охридски", междупредметна разработка "Закон на Архимед и плаване на телата"

2010 - Почетна грамота за активна подкрепа творческото развитие на децата на Благоевград