КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

2016 - 2020: Координатор на Европейски образователен проект "Вода" по програма "Еразъм+" на Европейския съюз;

2010 - 2015: Ръководител на проекти по модул таланти на МОМН - Подготовка на ученици за участие в национални олимпиади по биология и здравно образование;

2013 - 2015: Координатор на Европейски образователен проект "Климатичните промени" по Подпрограма Коменски на Програма Сократ на ЕС;

2007 - 2009: Координатор на Европейски образователен проект "Земя, терен, територия" по Подпрограма Коменски на Програма Сократ на ЕС;

2004 - 2007: Координатор на Европейски образователен проект "Европейските среди на живот - различия, които ни обединяват" по Подпрограма Коменски на Програма Сократ на ЕС;

2003: Координатор на проект "Чанове от Пирин", финансиран от Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието;

2002: Координатор на проект "ПЕРУН" /Пирински Екотуризъм за Развитие на Устойчиво Настояще/, финансиран по проект "Пирин" на БШПОБ;

2001: Координатор на проект "Доверие", финансиран от Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа - България;

2000 - 2003: Координатор на Европейски образователен проект "Извънкласните дейности и взаимодействие на училището с местните структури" по Подпрограма Коменски на Програма Сократ на ЕС;